Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

24 Aralık 2022 Cumartesi

Zamanın Olumsuz Geçmesine Neden Olan ve Sorunların Söz Konusu Olduğunu İfade Eden Olumsuz Eylem, Üzülmek

Zamanın Olumsuz Geçmesine Neden Olan ve Sorunların Söz Konusu Olduğunu İfade Eden Olumsuz Eylem, Üzülmek

Üzülmek, bir varlığın sorunlarının olması ve bunu duyguları ile yaşaması anlamına gelir. Zamanının sorunlu geçmesi tanımı da yapılabilir. Duygularının da içine karıştığı bu sorun hali bitene kadar varlık üzüntüden kurtulamaz. Bu durumun bir uyarı, alarm olacağını unutmadan ancak buna sebep olan şeyler, üzücü şeyler yapmak, üzüntü oluşturacağını bilerek bunları yapmaya çalışmak, üzüleceğini bilerek o şeyde ısrar etmek, üzmek, üzücü olmak kesinlikle yasaktır. Üzülenlere destek olmamıza neden olan alarm durumundan faydalanıp, kesinlikle başkalarını üzücü şekilde davranışlar sergilememeliyiz. 

Sevgi Yasakları: Üzülmek Nedir?, Üzücü Olmanın, Üzmenin Zararları, Üzülmenin Felsefi Tanımı