Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Aralık 2022 Çarşamba

Olumsuzluğu Olumlu Gibi Yansıtmaya Çalışan Diyalogların ve Eylemlerin Olumsuz Eylemi, Olumsuz Eylemleri Amaç Edinmiş Dolaylı Diyaloglar

Olumsuzluğu Olumlu Gibi Yansıtmaya Çalışan Diyalogların ve Eylemlerin Olumsuz Eylemi, Olumsuz Eylemleri Amaç Edinmiş Dolaylı Diyaloglar

Olumsuz eylemleri amaç edinerek yapılan diyaloglar, iletişimlerde aynı şekilde yasaktır. Yani olumsuz eylemlerden bahsetmiyormuş gibi yaparak aslında olumsuz eylemlerden bahsetmek durumu, dolaylı yollardan olumsuz eylemleri pozitif gösteren hareketler, konuşmalar, diyaloglar tamamen yasaktır ve bu konuda da niyetler gözlenerek gereken şekilde çalışılır. Olumsuz eylemleri amaç edinmiş diyaloglar, bakış açıları, yönlenmeler, istekler yasaktır. Bu durum sinsice bir uygulama hali olarak alanlarda ortaya çıkma şeklinde, aslında olumsuzluğu amaç edinerek dolaylı yollardan bunu belli etmeden yapmak ve görünürde iyiliklerle ilgili olmuş gibi yapmak şeklindeki davranışlar ve tutumlardır. 

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Amaç Edinmiş Dolaylı Diyaloglar Nedir?, Sinsice Yapılan Kötülüklerin Zararları, Varlıkların Kendilerini Kandırmalarına Neden Olan Sinsi Kötülüklerin Felsefi Tanımı