Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

22 Aralık 2022 Perşembe

Cinsellik ve Özgürlük Erdemlerine Zarar Vermek Özelliklerinde Olan ve Varlıkları ve Alanları Olumsuzluk İçine Sürükleyen Olumsuz Eylemler, Taciz, Tecavüz, Gasp, Sadizm

Cinsellik ve Özgürlük Erdemlerine Zarar Vermek Özelliklerinde Olan ve Varlıkları ve Alanları Olumsuzluk İçine Sürükleyen Olumsuz Eylemler, Taciz, Tecavüz, Gasp, Sadizm

Taciz, bir oluşuma yada varlığa istemediği bir şeyi zorla yapmaya çalışmaktır, tecavüz istemediği bir şeyi zorla yapmaktır, gasp ona ait olanları zorla almak, sadizm yine bu zorla ve içeriğinde olumsuz eylemlerin bulunduğu hareketleri cinsellik ve benzeri ilişkiler içinde de yaşatmaktır. Bunların hepsi varlıkların bütün alanlarında tamamen yasaklanmalıdır. Hiç kimse, hiç bir oluşum bu gibi istenmeyen şeyleri zorla yaptıramaz. Varlıklar özgür iradeleri kapsamında kendi hayatlarını diledikleri gibi şekillendirirler ve bu şekillendirme kesinlikle başkalarına zarar verici özelliklerde olmamalıdır. O zaman bilgideki özgür irade kanununa ters davranması sebebiyle haksız duruma düşer ve bu durumda hakkında varlıkların gerekenleri yapması haklı bir davranış şekli olur. Taciz söz konusu olduğu zamanlarda karşıdaki varlığın bundan rahatsız olup olmaması gözlenir, eğer rahatsız olmuyorsa zaten zorlama eylemi de söz konusu olmaz. 

Tacizler zorla ve istenmeyen şeylerin yapılması şeklinde tanımlanır ve bu olumsuz eylem sevgiye ters bir şekilde yaşatılır. Tecavüz ise yapmaya çalışmanın dışında tamamen eyleme geçerek bunu gerçekleştirmektir, varlığın bütün hak ve hürriyetlerine saldırmaktır, özgürlüklerine sahip çıkmaya çalışarak iradesini kontrol altına almak, tecavüzü tanımlamaktadır. 

Bir çok konuda taciz ve tecavüz söz konusu olabilir. Zihinsel ve bedensel, cinsel, yaşamsal tacizler, tecavüzler tamamen varlıklara zarar veren ve toplu yaşam alanlarında kesinlikle uygulanmaması gereken olumsuz eylemlerdir. Gaspta özellikleri ile bu iki eyleme benzemektedir ve başkasına ait olanları zorla almak, başkasına ait olan alanlara zorla girmek, tehdit ve baskılarla başkasının hakkı olan şeylerde hak iddia etmek gibi tanımla açıklanabilir ve içeriğinde zorlama, baskı, tehdit, şiddet olan her şey haliyle olumsuzdur ve gaspta bu olumsuz eylemler arasında yerini alır. Bu örneklerle benzer olumsuz eylemlerinde neler olduğunu anlayabilirsiniz. 

Sevgi Yasakları: Sevgiyi Yok Edici Özellikleri Olan Taciz, Tecavüz, Gasp ve Sadizm Olumsuz Eylemlerinin Zararları ve Felsefi Tanımları, Taciz Nedir?, Tecavüz Nedir? Gasp Nedir? Sadizm Nedir?