Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Aralık 2022 Çarşamba

Görüntüde, İçerikte ve Anlamda Olumsuzluğun ve İticiliğin Yaşatıldığı Eylemler, Pislik ve Kirlilik

Görüntüde, İçerikte ve Anlamda Olumsuzluğun ve İticiliğin Yaşatıldığı Eylemler
, Pislik ve Kirlilik

Pislik bir şeyin yapısının itici, kötü, olumsuz olması ve görünmesi durumudur. İçeriğinde zarar verici ve olumsuz şekilde etkileme özellikleri olan alanlara ve durumlara pislik şeklinde tanımlamalar yaparız. Bu örnekle pis olan her şey sevginin yapısına ters ve yasaktır. Pis kokular, pis görüntüler, pis olaylar, pislik şeklinde oluşumlar kesinlikle yanlıştır, zararlı ve sevgiye terstir. Karışık, itici, göze ve algılara olumsuz ve düzensiz görünen, çirkin, istenmeyen ve bulunulmasından kesinlikle hoşnut olunmayan şeylerdir pis şeyler. Aynı zamanda kirlilikte benzer özellikleri ile sevginin yapısına ters, temizliğin zıttı olan tanımlamalardır. Kirli olan şeyler görüntüsünde, yapısında normalin dışında ve düzensiz, karışık, başka şeylerin bulaşarak anlamını karıştırdığı, yine istenmeyen bir durumu algılatan olumsuzluğun ortaya çıkması halidir, görüntü olarak iticilik ve rahatsızlık yaratır ve bu gibi durumların özellikle yaşatılması kesinlikle yanlış, zararlı ve sevginin yapısına ters olacak şekilde yasaktır. 

Sevgi Yasakları: Pislik Nedir?, Kirlilik Nedir?, Pis ve Kirli Olmanın Zararları, Pis ve Kirliliğin Felsefi Tanımı