Ruh dediğimizde bir bütünü ifade eden varlıksal alanın kast edildiğini, sevgi dediğimizde bahsedilen erdemlerin ve yasak bilgilerinin bütünlüğünden oluşan gücü, dünya denilince bir sistemle kendisini idame ettiren yaşam alanı olduğunu, ve bu gibi hakikatlerinde tek olduğunu, ikinci bir tanımının olmadığını bilin...

10 Temmuz 2022 Pazar

Bir Anekdot: Eğlence Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemsel Bir Özelliktir

Bir Anekdot: Eğlence Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemsel Bir Özelliktir

Eğlence, bir olaydan, durumdan, konudan aşırı memnun olma haliyle ortaya çıkan yaşama sevinci, neşelerin heyecanlarla karışarak anların, zamanların varlığı memnun edecek şekilde geçmesidir. 

Eğlenirken mutluluk ve sevinç çok belirgin bir şekilde varlıkta kendini belli eder. Memnun olma durumu, içeriğinde keyifli anlarında yaşanmasının katkısıyla, keyif, mutluluk, sevinç bileşkesinden ortaya çıkan ve yaptığı şeyi yapmaya devam ederken bunu sürekli kılabildikleri bir erdemdir.

Eğlence Erdemsel Özelliği, Eğlence Nedir? Eğlencenin Felsefi Tanımı