Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

12 Temmuz 2022 Salı

Bir Anekdot: Geometri ve Matematik Yaşamı Anlamak ve Tanımlamak ve Şekillendirmekle İlgili Olarak Yapılandırılabilen Varlıksal, Düşünsel Özelliklerimizdir

Bir Anekdot: Geometri ve Matematik Yaşamı Anlamak ve Tanımlamak ve Şekillendirmekle İlgili Olarak Yapılandırılabilen Varlıksal, Düşünsel Özelliklerimizdir

Geometa, geometri ve matematik bilgilerinin çalışmasını ifade eden erdemsel özelliktir. Geometri, şekillerin ve görüntülerin bir kurallar ve düzenler ilkelerine bağlı olarak yorumlanması, yapılandırılması, açıklanması özelliğidir. Ölçüler, uzunluklar, dereceler, boyutlar, şekiller kendi yapılarınca geometrinin alanına giren uygulamalardır. Hepsi belirli miktar ve sayılarla belirlenmiş anlamları içeriğinde barındıran yapılardır. Uzunluk için metreler, şekiller için orantısal hesaplamalar ve benzeri şekilde görünen her şeyin bir kurala bağlı olarak ifade edilmesi ve bu yolla bir düzenin sağlanması durumudur geometri. 

Geometa Erdemsel Özelliği, Geometri ve Matematik Erdemsel Özelliği, Geometri ve Matematiğin Felsefi Tanımı