Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

13 Temmuz 2022 Çarşamba

Bir Anekdot: Görmek, Var Olma Özelliği Gösteren Varlıkların Temel Duyusal Gereksinimidir...

Bir Anekdot: Görmek, Var Olma Özelliği Gösteren Varlıkların Temel Duyusal Gereksinimidir...

Görmek duyusal özelliği, varlıkların bilgiyi görüntüler ve şekilleri tanımlayarak, onların yapısını ve işlevlerini görme şeklindeki özellikle anlayarak elde etmelerini sağlayan duyusal özelliktir. Bu duyusal özellikte bazı diğer duyular gibi bedensel organlara bağlı durumdadır ve görmenin niteliği dünya şartlarında gözler olarak ifade edilen organla sağlanmaktadır. Gözler, kısıtlı görme özellikleri ile görmek duyusal özelliğinin aslında çok daha etkin bir şekilde çalışabilmesine engel olmaktadırlar. Mikro yapıları görememek, çok uzakları görememek, oluşumların içeriğini görememek, hakikati görememek gibi bir çok konuda görmek konusunda yine dünya şartlarınca duyumuz kısıtlanmıştır. Bu kısıtlama ise bu sefer gözler denilen bedensel organlar sayesinde ve görmek duyusal özelliğimizde bulunan kısıtlanma sağlayan bilgilerle olmaktadır. Görmek, varlıkların ilk ortaya çıktığında oluşan temel duyusal özelliklerinden biridir ve bu oluşum hali ile varlıklarda bulunan en eski duyusal özelliklerden biridir diyebiliriz. 

Görmek Nedir?  Görmek Duyusal Özelliği Nedir? Görmek Nasıl Yaşanır?  Görmek Duyusunun Felsefi Tanımı