Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

14 Temmuz 2022 Perşembe

Bir Anekdot: Güzellik, Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemsel Bir Özelliktir

Bir Anekdot: Güzellik, Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemsel Bir Özelliktir

Güzellik, bir oluşumun yada varlığın kendisini uyum, düzen, göz alıcılık, kusursuzluk gibi görünen bütünlük hali şeklinde yapılandırdığı sırada, bunun görsel olarak ortaya çıktığı yerlerde tasarımında etkileyiciliğinin belirgin bir halde kendisine hayranlıkla bakılmasını sağlayan özelliklerde olmasıyla, sonrasında böyle bir bütünlük içinde oluşumun görünmesi, davranması, yaşaması, olması, güzel olduğu, güzel yaşadığı, güzel davrandığı anlamına gelir. Böyle yaşamların içinde aynı zamanda bir çok erdeminde görünen çekiciliğe, kusursuz tavırlanmaya yakışır şekilde olması gerekir ve varlıklar bir bütün şeklinde sevgiyle uyumlu olan erdemleri yaşattıkça zaten ister istemez bu şekilde güzelleşeceklerdir. Sevgi varlıkların bütün alanlarını kendi isteklerine göre güzelleştiren bir oluşumdur. Bir bütün olan güzellik kavramımın içeriğinde her zaman düzenliliğin, uyumluluğun ve etkileyiciliğin bulunduğu, etkilemek amacı ile değil ama yapısının etkileyici olduğu araçların kullanıldığı varsayılarak herkesin kendisine ait bir güzellik oluşturma yeteneğinin de olabileceği ortaya çıkar. Bence en göz alıcı renk mesela, mordur, onun için sarı...

Güzellik, Güzel Görünmek, Olmak, Davranmak, Yaşamak Erdemsel Özelliği, Güzellik Nedir?, Güzellik Erdeminin Felsefi Tanımı