Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

11 Temmuz 2022 Pazartesi

Bir Anekdot: Gerçekleri Öğrenebilmenin Bir Yolu Olarak Felsefe Kullanılır.

Bir Anekdot: Gerçekleri Öğrenebilmenin Bir Yolu Olarak Felsefe Kullanılır.

Felsefe kısaca, bir olayın, konunun, bilginin nedenlerini ve var olma amaçlarını araştırmakla ilgili olan yetenek, özellik, düşünsel beceri sağlayan bir erdemdir. Yaşamda bir çok olayın oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır, bilgilerin ardındaki nedenler ortaya çıkarılır. Bir şeyin nedeni, o nedeni bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk nedenlerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma ve düşünme şeklidir felsefe.

Felsefe Nedir? Felsefe Nasıl Kullanılır? Felsefenin Felsefi Tanımı