Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Aralık 2022 Çarşamba

İticiliğin ve Ayrıştırıcılıkların Olumsuz Eylemleri, İğrençlik ve Aşağılamak

İticiliğin ve Ayrıştırıcılıkların Olumsuz Eylemleri, İğrençlik ve Aşağılamak

İğrençlik, bir olayın yapı olarak görüntüsü ve algılanması sebebi ile itici ve kabul edilemez gelmesi durumudur. Hiç bir şeyi bu hale getirmemeliyiz, iğrenç şekilde tanımlanacak gibi bir oluşumu yaratmamalıyız, yaşamda iğrenç şekilde görünümler ve oluşumlar söz konusu olabilir, elimizden geldiğince bunların ortaya çıkmasını ve görünür olmasını engellemek ve yaşamlarımızda iğrençliklerin olmasına izin vermeyecek şekilde yaşamalıyız. Aşağılamak ise bir olayı kendisinden aşağı görerek yorumlama halidir ve yine kimse kimseyi hiç bir konuda aşağılamamalıdır. Bu iki olumsuz eylemde kendi anlamları ile oldukça gereksiz ve anlamsızdır uygulanması yasaklanmalıdır.

Sevgi Yasakları: İğrençlik Nedir?, Aşağılamak Nedir?, İğrençliğin Nedenleri, Aşağılamanın Zararları, İğrençlik ve Aşağılamanın Felsefi Tanımı