Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Aralık 2022 Çarşamba

İlişkileri Yozlaştıran ve İlişkilere Zarar Veren Olumsuz Eylemler, Kapris ve Alınganlık

İlişkileri Yozlaştıran ve İlişkilere Zarar Veren Olumsuz Eylemler, Kapris ve Alınganlık

Kapris, bir olay sonrasında o olaya nazaran tepki vermek maksadı ile hiç hoş algılanmayan hareketlerde ve tavırlarda bulunma halidir. Mesela bir oyunda yenilen bir varlık, bunun sonucunda kapris yaparak başka oyun oynamak istemez ve bunun sonucunda diğer oyuncular onunla ilgilenmek zorunda kalır, O'nun bu oyunda yenildiği için böyle yaptığını anlarlar ve O'da bunu bile bile devam ettirir, ilgiye ihtiyacı vardır ve bu tutum çok anlamsız olduğu gibi bunun adı kapristir. Böyle yanlış bir davranış biçimi çevresindekileri rahatsız edici olduğundan yasaklanmalıdır.

Alınganlıkta, kendisi ile ilgili olmadığı halde kendisi ile ilgili olduğunu düşünerek olayları ve konuları kendi üzerine çekerek bundan olumsuzluk hissetmesine kadar giden yanlış bir davranış biçimidir ve alınmadan , her zaman sorunların ortaya çıkarılarak halledilmesi gerekmektedir. Bu sebeple iki olumsuz eylemde yasaklanarak varlıklar çok daha rahat ederler.

Sevgi Yasakları: Kapris Nedir?, Alınganlık Nedir?, Kapris ve  Alınganlığın Zararları, Kapris ve Alınganlığın Felsefi Tanımı