Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

18 Aralık 2022 Pazar

Varlıkları Esir Almak Gibi Bir Durumu Yaşamlarında Meydana Getiren Olumsuz Eylem, Bağımlılıklar

Varlıkları Esir Almak Gibi Bir Durumu Yaşamlarında Meydana Getiren Olumsuz Eylem, Bağımlılıklar

Bağımlılık, bir konuya, olaya, duruma iradenin bastırılmış hali ile bağlı olma durumudur. Bu bağımlılık konusu varlığı esir almış şekilde onsuz yapamayacağı gibi yanlış bir inanca O'nu yöneltmiştir ve bu özellikleri ile bağımlı olarak bazı şeyleri uygulamak, kullanmak yasaklanmalıdır. Burada bahsedilen bağımlılıklar sigara gibi bağımlılıklar değildir, bunlar iradeyi bastırmış şekilde bağımlılıklar olmaktan uzaktır. Varlığı kontrollü yaşamaktan çıkaran türden bağımlılıklardır. Sigaranın varlığın kendi sağlığına zararı olabilir, bu da sebep sonuçları ile anlayabileceği bir konu olarak kendisini ilgilendirir. Bahsedilen bağımlılık örneği iradesi ile kontrol edemeyeceği şekilde yaşananlardır.

Sevgi Yasakları: Bağımlılık Nedir? Nasıl Bağımlı Olunur?, Bağımlılığın Nedenleri Nelerdir?, Bağımlılığın Zararları, Bağımlılığın Felsefi Tanımı