Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Aralık 2022 Çarşamba

Toplumları ve Varlıkları Ayrıştıran ve Düzensizlikler Meydana Getiren Olumsuz Eylem, Bencillik

Toplumları ve Varlıkları Ayrıştıran ve Düzensizlikler Meydana Getiren Olumsuz Eylem, Bencillik

Bencillik, bir varlığın hep kendi menfaatini düşünmekle ilgili olarak yaşatılan, kendi rahatı, kendi mutluluğu, kendi çıkarları, kendi güzelliği, kendi hayatı, kendi fikirleri ve kendi şeklinde başkalarının mutsuzluğunu, rahatsızlığını, zarar görmesini ve bu kendisi ile ilgili olarak düşünme durumunda kendisinden başkasını düşünmeden, hep kendini düşünerek yaşama ve uygulama yapma halidir, bu tanıma uyan olumsuz bir davranış biçimidir. Benciller için hayat kendisine olanlarla ilgilidir, diğerlerinin O'nun için pek önemi yoktur. Vardır, oda sadece kendisi ile ilgili olduğu zamanlardadır. ( Çocukların gelişim çağındaki bencil gibi görünen, ben merkezci tavırları bu tanımdan uzaktır ) Kendisini memnun edecek konular söz konusu olduğunda çevresindekilerin ne gibi zararlar gördüğü, onların mutsuzluğu, olumsuz hallere düşmesi O'nu ilgilendiren bir konu olmaz, ilgisi de varsa sahtedir. 

Sevgi Yasakları: Bencillik Nedir?, Ben Merkezcilik Nedir?, Bencilliğin Zararları, Ben Merkezciliğin Zararları, Bencilliğin Felsefi Tanımı