Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

11 Eylül 2022 Pazar

Yönetimsel Konuların ve İdare Mekanizmalarının Erdemsel Özelliği, Politika ve Siyaset

Yönetimsel Konuların ve İdare Mekanizmalarının Erdemsel Özelliği, Politika ve Siyaset

Politika ve siyaset, aynı anlamlarda kullanılsa da bazı farklılıkları söz konusudur. Politika, çok yönlü düşünerek kararlar vermek ve yönetimsel şekilde bir konumla çevresini düzenleme uygulaması, anlayışıdır. Siyaset ise toplumların yönetilmesi ile ilgili olan bütün bilgi ve tecrübelerin, anlayışların, fikirlerin ve uygulamaların bir bütün şeklinde ideolojik yaklaşımlarla bir arada bulunarak uygulanması erdemidir. Bu ikisi de konusu itibarı ile çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler ve erdemsel özellik şeklinde tezahür eden ve politika ve siyasetle ilgili olarak yaşamlarını sürdüren varlıklarda, gerçek anlamlarını yaşatacak şekilde doğruluklar üzerine bir uygulama hali yaşatmışlarsa, duyu şeklinde tezahür etmiştir ve onlar, tam bir siyaset ve politika varlığı olarak toplumlara fayda sağlamaktadırlar.

Yönetimsel Konuların ve İdare Mekanizmalarının Erdemsel Özelliği, Politika ve Siyaset