Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

14 Eylül 2022 Çarşamba

Mutlu Bekleyişlerin Erdemsel Özelliği, Sabır

Mutlu Bekleyişlerin Erdemsel Özelliği, Sabır

Sabır, bir durum için, bir olay için, bir konu yada çalışma için gelmesi beklenen zamanı sakinlikle ve beklemekten kaynaklanan olumsuzlukların yaşanmasına izin vermeden bekleyebilme erdemidir, yeteneğidir. Genellikle bu gibi durumlarda beklenilen şeyler oldukça önemlidir ve bu bekleme anları oldukça sorunlu olabilir, ve işte sabır erdemi bu anlarda varlıkları sakinleştirici, uyumlu bir bekleyiş hali oluşturucu etkileri ile gereken şekilde çalışır. Önemli olan beklenen şeyin sonuca ulaşmasıdır ve eğer başarılı olunacak ise ve bunun için sadece zaman gibi bir eksik kalmış ise, başarılı olunmasına sevinerek, her hangi bir şekilde olumsuzluğa kapılmadan beklemek ve bu bekleyiş sırasında sonuca ulaşmak içinde gerekiyorsa çaba göstermeye devam etmek sabrı tanımlar. 

Sabır Nedir? Sabretmek Nedir? Sabretmenin Felsefi Tanım