Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

11 Eylül 2022 Pazar

Bütünsel Çalışmaların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Projeler

Bütünsel Çalışmaların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Projeler

Bu erdemsel özellik bir bütün olarak projeler hazırlamak ve ortaya çıkarmak konusunda varlıkları destekleyici özelliklerde etkileri bulunan erdemsel bir özeliktir. Proje, bir çok uygulama ve sistemin bir arada olmasını da tanımlayan çalışmalar bütünüdür. Faydalı sonuçları olan bir amacın içeriğindeki bilgiler bütünlüğü proje olarak da tanımlanır. Çalışmayı tanımlayan bilgi, dokümanlar, oluşumları ve meydana gelme hallerinin detaylarını açıklayan ve nasıl yapılması gerektiğini bildiren, tasarlayan, hazırlayan, araştıran, tanımlayan, inceleyen ve istenilen o oluşumun meydana gelebilmesi için gereken bütün gereksinimleri kendi yapısında bulunduran bir amaç, ideal bildirgesidir, açıklamasıdır, kılavuz şeklinde tanımlamasıdır. Çalışmaların tüm hatları ile nasıl yapılacağını gösteren ve istenilen şeyin niteliğine göre bir yapım aşamasını sağlayan proje bilgileri, varlıkların idealleri söz konusu olduğunda öncesinde hazırladıkları çalışmalar olarak oldukça önemli bir oluşum şeklinde açıklanır. 

Projeler Erdemsel Özelliği, Proje Nedir?, Projeler Nasıl ve Neden Oluşturulur?, Projenin Felsefi Tanımı