Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

18 Ocak 2024 Perşembe

Sevgi Ahlakı İnsan Yaşamının Temel Ahlak Yapılanması Olmalıdır...

Ahlak, bir varlığın yada ilgili oluşumun karakteri ile, inandığı şeyler ile, yaşam kural ve kanunları olarak kabul ettiği şeylerle yaşarken ortaya çıkan davranış biçimi, kararlar verme hali, karakteristik özellikleri de etkileyen bir yaşamdan anladığını uygulama durumudur. Sevgini ahlaki konumu, durumu artık bellidir. Bizlerde olması gereken sevgi ahlakıdır, tüm insanlık sevgi ahlakını yaşatmalıdır. Bunun dışında ahlaki durumumuz söz konusu olmamalıdır ancak işte varlıkların gelişmişlik seviyesine göre sevgi ahlakını yaşatmaları durumu değişkenlik gösterir ve sevgi ahlakıda her varlıkta temel olarak aynı bilgilerin etkisi ile oluşmuş olsada sonuç olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Herkesin karakteri ayrı olduğu için, kendi olma duyusal özellikleri sevginin bilgilerle oluşturulmuş olan ahlaki anlayışını kendilerine göre uyumlarlar. Davranışlarda çokluluk gibi çeşitlilik gösteren özelliklerde hal ve tavırlardır ve biri sağ taraftan merhamet uygularken diğeri sol taraftan uygular ve ikisinin merhamet bilgisi kendilerinde farklı şekillerde, tecrübelerle oluşur. Bu açıklama ile, sevginin içeriğindeki bilgilerinde kendi yapısında ve davranışlarında yaşatması ile ortaya çıkan sevgi ahlaki insan yaşam halinin temel ahlaki kavramı olmalıdır ve bundan sonrası herkes de kendi özelliklerine göre çeşitlenir. Davranış biçimlerini sevgiye uyumlayan sevgi ahlakı, sevgiye ters bir şekilde davranılmasını engeller. Bu anlamda davranışlarımızda artık sevgi ahlakı ile filtrelendirilmiş olur. Sevgi bilgileri erdemlerin ve yasakların gerçek anlamlarını ortaya çıkarmıştır ve bunlar temel, bilgilerin özü şeklinde açıklamalardır. Sevgi ahlakı, sevginin bütün içeriğini uygulamaya çalışan alanlarda ortaya çıkan ve oldukça çekici ve güzel ve doğru ve iyiliklerle ilgili olan ahlaki bir kavramdır ve sevgi ahlakının davranışsal özellikleri, içeriği erdemler ve yasaklar şeklindeki bilgilerle açıklanmıştır. Onların uygulanması ile ortaya çıkan sevgi ahlakı erdemsel özelliği sevginin içeriğindeki yeri ile tanımlanmıştır.

Sevgi Ahlakı Erdemsel Özelliği, Sevgi Ahlakı Nedir?, Sevgi Ahlakı Nasıl Yaşanır?, Ahlak Nedir? Sevgi Ahlakının Felsefi Tanımı