Duyusal özellik olduğunu kulak, burun, göz gibi organlara bağlı olan duyma, koklama ve görme duyusal özellikleri gibi kendisinin de cinsel organlara bağlı olmasıyla kolaylıkla anlayabiliriz, cinselliğin duyu olduğu çok belirgin ve net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

22 Temmuz 2022 Cuma

Bir Anekdot: İdeolof, Anlamsal Olarak Bir Öğreti İle Sonuçlanabilecek Oluşumları Ortaya Çıkaran Çalışmalar İçin Kullanılan Erdemsel Özelliktir.

Bir Anekdot: İdeolof, Anlamsal Olarak Bir Öğreti İle Sonuçlanabilecek Oluşumları Ortaya Çıkaran Çalışmalar İçin Kullanılan Erdemsel Özelliktir.

İdeoloji, bilgiler bütünlüğünden oluşarak çok büyük çapta etki alanına sahip olan ve ilgili olduğu konuyu açıklama, detaylandırma, bilgilendirme, örneklendirme ve yapılandırılması için bilgilerin bir araya getirilmesinin sağlandığı, konunun niteliği, yapısı ve ilgili olan konu ne ise onun bütün ayrıntıları ve hatları ile ortaya çıkarılması şeklinde olan çalışmalara verilen genel isimdir. İdeolojilerde bir ana konu bulunur ve bunun üzerine tanımlamalar ve çalışmalar yaparak o konunun ideolojisi ortaya çıkarılır. Bu erdemsel özellik Vil Exxe Vil gibi olmayıp, Vil Exxe sizinle temas eden her konuyu incelemekle ilgili olarak, ideolof ise anlamsal olarak bir öğreti ile sonuçlanabilecek oluşumları ortaya çıkaran çalışmalar için kullanılan erdemsel özelliktir.

İdeolof Erdemsel Özelliği, İdeolof Nedir?, İdeolof'un Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler