Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

16 Ağustos 2022 Salı

Kardeşlik, İçeriğinde Bir Çok Erdemsel Özelliği Bulunduran Başka Bir Erdemsel Özelliktir.

Kardeşlik, İçeriğinde Bir Çok Erdemsel Özelliği Bulunduran Başka Bir Erdemsel Özelliktir.

Kardeşlik, bir varlığın yada oluşumun aynı yerden, aileden, anneden gelmiş olması sonrasında birbirleri ile aralarında oluşan çok yakınlık, bir bütünün parçaları olduklarını ifade eden bir kavramdır ve bu kavramın içinde bir çok erdemsel özellik yaşatılmaktadır. Yaşam halinin bütün varlıklarının ve oluşumlarının birbirlerini tanımladığı sıfat olması gerekirken, sadece aile küçük toplumsal yapısının üyelerini tanımlamak için kullanılmıştır bu günlere dek. Aslında aynı anne ve babadan olmak kavramı, aynı sistemsel yaşam alanının içinde olmamızı gösterebilir ve bu sebeple birbirimize kardeşçe davranabiliriz. 

Kardeşlik Erdemsel Özelliği, Kardeşlik Nedir?, Kardeşliğin Felsefi Tanımı