Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

22 Temmuz 2022 Cuma

Bir Anekdot: Tanrının Olmadığının Kesinliğini Açıklayan Felsefi ve Matematiksel Bir Anekdot

Bir Anekdot: Tanrının Olmadığının Kesinliğini Açıklayan Felsefi ve Matematiksel Bir Anekdot

Yaratılışın her yöne heplik hali içerisinde bir oluşum olması gerçeği, yaratılışın bir başlangıcının olması ve haliyle bir sonunun da olacağı yanılgısını yok ederek ve bu sebeple bir başlangıcın olmaması ile bir başlatanında olmayacağı gerçeği ile yaratıcının olmaması sonucuna ulaştırır bizi...

Yani siz bir başlangıcın olduğu yaratılış bilgisine inanırsanız, diğerine nazaran çok daha sığ ve basit bir bilgiye inanmış olursunuz. Oysaki yaratılışın başı ve sonu olmaması ve her yöne doğru sonsuzluk içerisinde olan bir yapılanma olduğu gerçeği, hakikati diğerine nazaran öyle yüksek ve olması gereken şekilde bir tanımdır ki, yaratılışın bir noktada ve bir olayla başlaması bilgisi oldukça basit, sığ ve anlamsız kalmaktadır ve bu gibi bir yaratılış bilgisine inanmak, sonunun geleceğine dair inancı da peşinden getirir ki, oldukça tehlikeli ve anlamsız bir yaratılış hikayesi, bilgisidir bu...

Yaratılış hiçlik ve zaman ortaklığının bir sonucu olarak bu iki oluşumunda sonsuz olması nedeni ile her yöne ve duruma ve olaya ve alana doğru sonsuz olma özelliğini göstermektedir ve ne bir başlatanı ve nede sonlandıranı olabilecektir, içeriğindeki yok olma halleri ve var olma halleri ve hiçlik hallerinin sonsuzluğu her yöne heplik halindedir ve yaratılış görüntüsü açıldıkça alanlar ve oluşumlar ortaya çıkmaktadır, işte bunun sonu yoktur ve bunun başıda yoktur ve bunun başlatanı da olamaz. Her yöne heplik durumunun büyük ve kabul edilmesi zorunlu olan felsefesi ve gerçeği, bir başlatanın olması şeklinde açıklanmış olan yaratıcının yokluğunu ispatlamaktadır.

Başlatan yoktur, başı yoktur, yaratan yoktur, yaratıcı yoktur şeklinde bir açıklama mecburi bir şekilde kabul edilmesi gereken gerçek, hakikat olarak önümüze çıkmaktadır.

Bu bir inanç meselesi değildir, bu bir kanıtları ve felsefesi ve matematiksel özellikleri ile ortaya çıkan gerçektir ve inanılması zorunlu olarak bilgisini açığa çıkarmıştır.

Kendine sorabilirsin, hangi yaratılış gerçeği çok daha üstün, çok daha başarılı, çok daha elverişli, çok daha yüksek felsefi ve akli açıklamalara uygundur...

İşte senin içinde her yöne heplik hali içinde olan sonsuz yaratılışın hakikati gelecektir doğru olan ve bu durum söz konusu iken yaratıcıdan bahsedemezsin, bahsedemeyiz...

Daha önce açıklamış olduğum bu konuyu, üzerine basa basa bir kez daha, daha detaylı bir şekilde açıklamak istedim, nitekim obsedörler ve oluşumlarının en büyük kozu ve düzensizliği yaratıcı fikrine inandırarak alanları obsede etmektir ve bu bilgide bu konuda kesin ve net bir şekilde hakikati açıklayan özellikleri ile gereken şekilde çalışır ve Şix varlıksal alanının bütün kısımlarında tanrı, yaratıcı, allah, kadiri mutlak ve benzer yaratıcı tanımlarına dair her hangi bir izi, durumu, bilgiyi, yapılanmayı, inancı, edinimi söz konusu etmez.

Sevgiler.

Varlıklar Nasıl Yaratılmıştır?, Var Olmanın Başlangıcı Nasıldır?, Başlangıçta Hiç Bir Şey Yoktu Ne Demektir?,  Yaratılış Her Yöne Sonsuz Heplik Halidir Ne Demektir?, Var Olmanın, Tanrı Fikrinin ve Yaratılışın Başlangıcının Felsefi Açıklaması