Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

29 Haziran 2022 Çarşamba

Vil Solivyes'in Son Çalışması Sevgiyi Tamamlayan İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü Giriş Yazısı, Dünyanın Hakikati Giriş Yazısı

Vil Solivyes'in Son Çalışması Sevgiyi Tamamlayan İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü Giriş Yazısı

Çok uzun süre hakikat ve neden var olduğumuz üzerine yaptığım çalışmaların artık sonuç vermesi ile bu bilgiler bütünlüğünü yayınlamaktan mutluluk duyuyorum. Burada bahsedilen hakikat, varlıkların kendilerini ve içerisinde bulundukları yaşamın gerçeklerini açıklayan, açıklama amacında olan hakikatlerdir. Bunlar çok uzun süren yılların çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır ve bir çok mücadele, gözlem, inceleme ve felsefi düşünme ve yaklaşımlarla bilgiler bütünlüğü diye adlandırdığım ve sevginin gerçek anlamını bildiren, hem de içerisinde varlıksal ve duyusal bilgilerinde bulunduğu, yaratılışı ve varlığın kendi yapısını da tanımlayan açıklama ve bilgilendirme özellikleri ile sizleri aydınlatmak amacı için hazırlanmış çalışmalardır.

Vil Solivyes Kimdir Okuyunuz....

Hakikat denilen kavram, ortaya çıkardığı sonuçlar bakımından, anlamıyla tektir. Yani bir konudaki hakikat tektir, tek sorun hakikatlerin ortaya çıkarılmaması adına, yani üzerinin örtülmesi yoluyla hazırlanan yalanlar, hakikati gizleyen bilerek yada bilmeden yapılan bilgiler, çalışmalar, anlayışlardır. 

Hakikat Üzerine Yazımızı Okuyunuz....

Bizler, yani insanlar aslında bilindiği ve yaşandığı gibi insan bedenlerinin kısıtlayıcı ve çaresizlik içindeki özellikleriyle tanımlanan varlıklar olmaktan uzak, bu insan hayatlarının içinde çok daha güçlü ve özellikli olan bir yanımızın da bulunduğu ve buna geçmişten gelen isimlendirme ile ruh dediğimiz, aslında varlıksal alanlarımız şeklindeki tanımını daha uygun bulduğumuz, bir oluşumla yaratılış içinde var olan ve bu gibi bir bütünlük haliyle dünya hayatında kısıtlanmış özellikleriyle yaşamaya mecbur bırakılmış varlıklarız. 

Varlıksal Alan Nedir Okuyunuz..

Bu eski gerçeklere göre, bizlerin şu zamana kadar altı tane duyusal özelliğimizin olduğu ve bizlerin sonsuz evren modeli içinde dünya gibi küçücük bir gezegende bulunduğumuz ve çevremizin ulaşılması imkansız olan uzay alanı ile kapalı olduğu anlatılmıştır ve bunlarda bizlere söylenen eksik ve tanımlanması yapılmamış olan yalan ve anlamsız bilgilerdir. 

Zaman Nedir Okuyunuz.

Ve bu insan bedenleri ile ihtiyaçlara bağlı kalarak bu halde yaşamaya zorunlu bırakılmış bir hayatı kabul etmek şeklinde yapılanmaların ve bilgilerin, ideolojilerin içinde kendimizi gerçek anlamda tanımak erdeminden uzak bir şekilde kasıtlı olarak bilgilenmemiz engellenmiştir.

Gerçekler, Nedenler, Nasıllar Okuyunuz.

Bu şekilde tanımlar ve bu çaresiz varlık modeli, tamamen bizler hakkındaki hakikatleri açıklamakla ilgili yetersiz olarak açıkça görülmektedir ve varlıksal özelliklerimizin potansiyelini küçümsemek amacında olan varlıklar, bu durumdan fırsatlar çıkarmak gayesindedirler ve organizasyonlar şeklindeki alanların yalan bilgilerini bizlere empoze ederek, kendi amaçları için daha rahatça bizlerin üzerinde arzuladıkları şeylere ulaşmaya çalışmayı bir yaşam amacı haline getirmişlerdir.

Obsesyon Nedir Okuyunuz?

Şu zamana kadar bildiğimiz insan hayatının bir çok gerçeği tamamen yalanlarla düzenlenmiş şekilde ve insanların dikkatinden uzaklaştırıcı etkilerle de üzerinde durması engellenmiş, gerçekler aslı astarı olmayan yaratılış hikayeleri ile insanlardan gizlenmiştir.. Bizler aslında altı tane duyusal özellik değil, çok daha fazla duyusal özellikleri olan varlıklarız ve bizlerin sahip olduğu varlıksal alanların gücü, bu yaratılış içindeki en kıymetli özellikleri taşıyan enerjileri içeriğinde barındırmaktadır ve her şeye gücü yeten varlıklar olarak yaratılışın oldukça önemli bir gelişim seviyesinde bulunmaktayız. Sonsuzluğun içinde nokta olmamız ve kendimizi basit ve çaresiz görmemiz göreceli cevaplarla açıklanabilen yanıltıcı bir oyundur, potansiyelinizin olmadığını anlatmak ve inandırmak istemektedirler.

Sevgi Nedir Okuyunuz.

Altı duyu eksik bilgilendirilmesi ile varlıklarımızın potansiyeli küçümsenerek kurtuluşumuzun önü kesilmeye çalışılmış ve bizden faydalanmak isteyen obsedör alanlar için bu cahillik ve bilgisizlik hallerimiz fırsat olmuştur. 

Duyu Nedir Okuyunuz.

Böyle yetersiz özellikleri olan varlıklar olmadığımız gibi bizler bildiğimiz gibi bir gezegen olan Dünya isimli bir gezegende de değiliz, hepimiz duyularımız tarafından yapılandırılmış ve onların sayesinde gerçekliklerimizin algılanması sağlanmış bir yaşam alanı sistemi içinde kendi dünyalarımızı yaşamaktayız ve burada olmamızın sebebi, bir saldırı altında kalarak böyle bir sistemin içerisine gönderilmemiz, düşmemiz, gelmemizdir. Doğmadan öncemizi hatırlamamak gibi bir uygulamanın üzerimizde yapılması zaten yeterince açıklayıcıdır.

Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve Felsefi Alanları Açıklayan Erdemsel Özellik Okuyunuz.

Hiç kimsenin isteyerek bulunduğu bir yaşam alanı sistemi değildir dünya... Ve herkes bir çok sebep ve etkenler yüzünden öyle düşünmeye, yaşamaya ve gerçekler konusunda kayıtsız kalmaya zorlanmıştır, zorlanmaktadır.

Yaratılışı Tanımlayan 3 Hal Okuyunuz.

Bu dünya, yaşam alanı olarak kesinlikle yaşanılası özellikleri olan bir yaşam alanı değildir. Varlıksal özelliklerimizin kısıtlanması, duyularımızın yapılarının bozulması, insan bedeni gibi acı ve ıstırap kavramlarını yaşatan bedeni yaşatmak hallerimiz, olumsuz eylemler olarak adlandırdığımız bir çok eylemin yaşandığı toplumsal bir düzenin içinde bizler, kendimizi tanımak erdeminden uzak bırakılarak, gerçekleri öğrenmemizin üstü kapatılmaya çalışılmaktadır ve bu yolla, bizler gibi değerli varlıklardan faydalanmaya çalışmaktadırlar. Bunu yapanlar ise yok olma hali yaşayan obsedör varlıklardır.

Obsedör Tesirler ve Özellikleri Okuyunuz.

Bildiğimiz bir çok gerçek aslında doğru değildir, zaten doğru olsaydı, bu dünya üzerindeki herkes örnek bir yaşam alanında yaşıyormuşçasına sorunsuz ve problemsiz yaşamlarını sürdürürlerdi. Oysaki insanoğlu, ellerinde bu kadar imkan varken bile cahil bırakılarak, bilgilenme adı altında sahte bilgilerle teselli edilerek ve şiirsel anlatımlarla bunun zor bir şekilde aranarak bulunması gibi özellikleri olan bir kavrammış gibi sandırılarak, hakikat, varlıkların asla göremeyecekleri ve bulamayacakları, bilemeyecekleri gerçekler haline getirilmiştir. Oysaki böyle bir durum nasıl kabul edilebilir?

Gerçek, Hakikat, Doğru, Bilinmesi Gereken Bilgiler Erdemsel Özelliği Okuyunuz.

Bu kadar kolay bir tanımı olan sevginin bile çok uzun zaman boyunca kendi gerçek anlamı ortaya çıkarılamamıştır, çünkü bütün felsefeci ve düşünürler bu konuda engellenmektedirler, sevginin gerçek anlamı, gücünü de yaşatan etkilerde olacağı için tamamen dünya yaşamına ters oluşumlara sebep verecektir ve bu yüzden bilinmesinin önü, gerek düşünsel alanlarla, gerek yanlış bilgilerle engellenmiştir. Bu yüzden sevgi, bağlı olmak, duygusal bir hal gibi basit tanımlarla açıklanmıştır.

İyiyi ve Kötüyü Nasıl Ayırt Ederiz Okuyunuz.

Siz, neden varoluşun hakikat bilgisine ulaşamayasınız? Sizi bu haktan mahrum eden nedir? Nasıl yaratıldığınızı, neden dünyada olduğunuzu, sebeplerinizi, varlıksal özelliklerinizdeki hakikatleri neden bilememekle ilgili olarak bir durum içindesiniz. Bu varlıklara yapılmış en büyük haksızlıktır. Varlıklar, nerede ve nasıl yaşam hallerinde yaşarsa yaşasınlar kendileri ile ilgili, yaratılışla ilgili gerçek bilgilere ulaşmakla ilgili olarak bir imkan içinde olmalıdırlar. Var olma özelliği gösteren bütün varlıkların en büyük hakkıdır bu... 

Gerçeklik Nedir Okuyunuz.

İşte bu Sevgiyi Tamamlayan İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü çalışmaları sizlere hakikati açıklamak için Vil Solivyes tarafından hazırlanmış ve çok uzun süren yılların sonucu olarak ortaya çıkarılmış bilgiler bütünlüğü şeklindeki içeriği ile bilmeniz gereken bilgiler ve açıklamalarla ve sizi bu dünya yaşamı sistemi içindeki zor durumdan kurtarmak için hazırlanmış çözümleriyle, içeriğinde savunma, korunma, özgürlük ve sevginin de bulunduğu, tamamen varlıkların aydınlanmasını amaçlayan bir çalışmadır. 

Varlıkları Geliştirici ve Sevgiyi Tamamlayan Özelliklerdeki Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Okuyunuz.

Varlıkların Kendilerinde Yasaklamaları Gereken Olumsuz Eylemler Listesi - Kısa Açıklamalarla Varlıklara Zarar Veren Olumsuz Eylemler Okuyunuz.

İçeriğinde bir çok bildiğimiz erdemlerin olması gereken tanımları, olumsuz eylemler olarak varlıklara zarar veren eylemlerin tanımları, bir çok yeni erdemsel bilgi, yaratılış ve hakikat üzerine bilgiler, dünya yaşam alanı sistemi ile ilgili bilgiler, obsedör varlıklar ile ilgili bilgiler şeklinde sizlere açıklayıcı olmak adına bulunan bütün bilgiler, özgürlüğünüzü amaç edinmiş yapılanması ile sizler için gereken şekilde düzenlenmiştir ve yeni bilgilerde gerekirse eklenmeye devam edecektir.

Varlıkların kendilerinde uygulanabilen sevgileri oluşturmaya çalışan bilgiler bütünlüğü sayesinde hem duyularımızdaki sorunlar ve kısıtlanmalar yok olur, hem de dünya yaşam alanı sisteminden çıkabilmenin yolları ortaya çıkarılır. 

Peki Biz Neredeyiz? Buraya Nasıl Geldik? Bize Bunları Nasıl Yaptılar? Onlar Neredeler?

Uygulanabilen Sevgilerle...

Vil Solivyes

artmusicchannel.com adresinden Dünya, Yaratılış ve Hakikatlerle İlgili Çok Daha Kapsamlı Bilgilere Ulaşabilirsiniz...

Bir Uyarı: Vil Solivyes'in Son Çalışmasının Bütün İçeriklerini Tam Olarak Öğrenmeden Hemen Tepki Vermeyiniz. Öğrendiğiniz gerçekler size çok ağır gelebilir ancak sonrasında öğreneceğiniz gerçeklerin güzelliği de bu ağırlığı hiç düşündürmeyecek kadar etkilidir. Ağır gelen konuya şartlanarak, sonrasındaki bilgileri edinmeyerek yanlış yapmış olursunuz ve kendinizi gereksiz yere strese sokmadan, bütün açıklamaları okuyup sonunda verilmesi gereken tepkilerinizi veriniz. Sonrasında boş yere strese girdiğinizi düşünmeniz işten bile olmayacaktır. Evet, kaçırıldık, kapatıldık, hapsedildik ancak bizler sevgi olmak üzereyiz, sevginin kendisi...