Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

29 Haziran 2022 Çarşamba

Tesir Nedir?, Obsedör Tesirlerin Yapıları ve Özellikleri, Obsedörler ve Tesirlerinin Felsefi Tanımı

Tesir Nedir?, Obsedör Tesirlerin Yapıları ve Özellikleri, Obsedörler ve Tesirlerinin Felsefi Tanımı

Tesir, etki etme olarak kısaca tanımlanan ancak bu etki etme durumunun bilgiler yoluyla enerjetik oluşumların yapısı ile bütünleştirilerek ilgili alanlara gönderilmesi sağlanan ve bu halleri ile o enerjilerin içeriğindeki bilgiyi yaptırımlar şeklinde uygulatma hali yaşatmasına neden olan oluşumlardır. Yani bir enerji düşünün, bu varlıksal enerjilerdir, küre şeklinde olsun diyelim ve bu enerji öyledir ki içerisine nasıl bir bilgi yazarsanız o bilginin hissi ve ilgili alanları uygulaması ile ilgili olarak etkileme özelliklerini yaşatabilmesi söz konusu olur ve bilgi ile bu şekilde yapılandırılan enerjilere tesir denilmektedir. İşte obsedörler, kendi saldırıları için kullandıkları enerjileri yada obsede ettikleri varlıkların kullandıkları enerjilerinden bu gibi yapılanmalar sağlayarak varlıklara gönderirler ve varlıklar, bu tesirlerin etkisi altında kalarak bazı olayları yaşamak zorunda kalırlar. Mesela obsedör bir tesir bilgisi olarak, o enerjinin içine '' Vil Solivyes'i rahatsız et, zihninde karışıklıklar çıkar, asla silinme, bu bilgiyi Vil Solivyes yazdı.'' şeklinde bir obsedör tesir bilgisi örneği enerji ile bütünleştirilip bana gönderilse, ve bu tesir türünden milyarlarca olduğunu da düşünürsek, ister istemez ilgili alanlarım bu tesiri benim yaptığımı düşünecek, çünkü enerjetik olarak sanki benim konuşuyor olmam gibi bir eylemi de algılatması gibi durumlarının olması ile ben, bu tesirlerin etkisi ile zihinsel karışıklıklar yaşamaya başlarım, rahatsızlıklarım olmaya başlar ve bir virüs gibi bu tesir yaşamımı bulunduğu sürece olumsuz etkiler. 

Bu gibi zarar verici tesirleri kullanan organizasyonlar bu konuda donanımlı olarak kendilerini yapılandırmışlardır, nitekim onların hayat amacıdır obsesyon ve tesirler, birinci dereceden silahları olarak kullanılmaktadır. Bir tesir bilgisi ile hazırlanan tesirin etkisi çok çok azdır ve bu sebeple sayısı çok fazla olan tesirleri bir bütün olarak varlıkların duyularına gönderirler ve duyular işte bu şekilde kısıtlamalar yaşar, varlıklar işte bu şekilde kendileri obsedör tesirlerin etkileri ile yüz yüze gelerek davranırlar. 

Hiç durmadan sürekli konuşan ve bunu bir mekanizma gibi çalıştırma özellikleri ile varlıksal alanlarınızı kendi amaçlarına uygun şekilde yapılandırmak için tesirleri kullanırlar. Mesela, siz diyelim ki bambaşka bir alemde yaşıyorsunuz ve alelade bir gün sizin için ve birden bire trilyarlarca obsedör tesir saldırısı altında kaldınız ve onların hepsinin içerisindeki bilgide '' ... varlık Dünya hayatında olmak istiyor ve bütün varlıksal alanlarını buna göre yapılandır ve bu bilgiyi yazan odur ve varlığın kendisine bildirme ve varlığın kendisi de bunu istekle arzulasın, dünyada doğsun, dünya işte şurada...'' şeklindeki bir tesir yapılandırması ve trilyarlarca olunca, siz bir anda kendinizi dünyada bulabilirsiniz ve bunu birde size tesirler istetmekle de ilgili olurlar ve bu durumu daha kolaylıkla çevrenizde bulunan ateşin sıcaklığını hissetmek ve ona göre davranmak gibi tanımlayabilirsiniz. 

Varlıksal alanlarımız, sanki bunları bizler istiyormuşuz gibi bir kandırılma içerisine sokularak bu kısıtlanmalar sağlanmıştır. Yoksa böyle bir medeni ve bilgili toplumun böyle bir dünya hayatına gelmeyi kabul etmesi nasıl mümkün olabilir? İsterlerse yüzde yüz varlıksal gelişim sağlasın dünyada yine de doğulmaz, dünya varlıkları kötü varlık yapabilme özellikleri ile, gelişim adına bir çalışmanın yapılmasının söz konusu olabileceği bir yer değildir. 

Ve bu tesirler içinde yine neleri unutmanız, nelerin kısıtlanması, nelerin uygulanması gerektiğine dair açıklamalarında olması, onlar için bu durumun bir şablon şeklinde dünyaya göndermek istedikleri varlıklar için hazırladıkları tuzakları olarak açıklanabilir. Dünya yaşam alanı sistemi, o kadar basit ve uygulaması bir bilgi ile oluşması mümkün yapıdır ki, bizlerin bilgi ve tecrübelerinde böyle bir gezegen, böyle bir varlıksal yaşam, hayat oldukça gereksiz ve yabani ve itici olarak sayılır. İşte böyle bir hayat içine giren varlıklar, sonrasında bu hayatın içinde yaşadıkları olaylarla ve bu olaylar sonrasında uyguladıkları bilgilerle obsedörler için bir av olabilme takibi içinde bulunurlar ve yaşamda kötülükler yaptığımızda, kendileri tamamen kötülüklerin merkezi oldukları için ve dünya hayatına da kötülükler onlardan geldiği için, onlarla aramızda bir bağ kurulur ve diğer kötülükleri yapmamız ve bu yolla varlıksal alanlarımızın kötü bilgilerle dolarak sonunda iradeyi teslim etmeye kadar giden aşamasını sabırsızlıkla beklerler. 

Gelin görün ki, böyle tesirler ve oyunlarla böyle bir hal içine düşürülmemize rağmen yine de duyusal alanlarımız tamamen obsedör tesirlere teslim olmamıştır çünkü yazımızda belirttiğimiz gibi merkez duyusal özelliğimiz ve ilgili bir çok duyusal özelliğimiz bu konuda yaşananları inceleyerek gereken önlemleri almıştır ve istedikleri her şeyi yapmalarına izin vermeden, tüm yaşanan yıllar boyunca varlıksal alanlarımız bizi aydınlatmaya, obsedörler ve tesirleri de bizi uyutmaya çalışmışlardır. Dünya hayatı bir enerjiler bütünü olarak yapılanma ile ve bu bütünlüğün duyular yoluyla algılanması şeklinde bir oluşumla içerisinde yaşadığımız bir hapishaneydi ve burada ve tüm yaratılışın içindeki alanlarda sevgiye en çok ulaşan varlıkların, varlığın iradesi en güçlü olduğu anlamına gelir ve onun çevresindeki diğer daha güçsüz iradelere de ulaşmak için en güçlü iradenin yok edilmesi gerekmektedir ve ne mutlu ki, dünyamız güçlü iradelerin bulunduğu alanlar olarak diğer güçsüz iradeleri tüm zamanlar boyunca dünyada bulunmaları ile bile korumuşlardır ve yüksek iradeyi obsede edemeden ne insanları nede dünyayı obsede edemez olmuşlardır. 

Dünyamız, her zaman iyiliklerle kötülüklerin bir savaş içinde olduğu ancak çoğunlukla iyiliklerin kazandığı bir yaşam alanı sistemi olmuştur. Medeniyet, hukuk, siyaset, bir çok erdem, eğitim, ne kadar içerikleri varoluşsal hakikati barındırmasa da bizlerin iyilikle ilgili olmamızı sağlayarak iradelerimizi savunmamızı sağlamışlardır, varlıksal olarak aydınlanmamıza imkan sağlamışlardır. Çok daha başka dünya yaşam alanı sistemleri vardır ve orada varlıklar zombilerin içerisinde bulunduğu şekilde zamanları bile yaşamaktadırlar. İradeler obsede edilmiştir ve o dünyaların halkları obsedörlerin oyuncakları olmuştur. Bizim dünyamızda da zombi virüsü üretmek şeklinde çalışmalarının olduğunu araştırarak öğrenebilirsiniz, ancak tekrar bilinmelidir ki, bunları yapanlar insanlar değil obsedör varlıklar grubudur.

Yaratılış içinde ortalıklarda ve görünür şekilde olan bütün varlıksal oluşumlar obsedördür, obsedör olmayanların hepsi gizlenmiştir ve kendilerini yaratılış kavramlarından soyutlamışlardır ve onlardan haber alınamamaktadır. Bilgi ve tecrübeleri ile kendilerini saklama yolları bulmuşlardır ve sevgiyi kendi varlıksal alanlarında yaşatarak var oluşlarının anlamlarını yaşatmaktadırlar. Bu örneklerle aslında dünyamızla gurur duymalıyız ve ortaya çıkardığımız bütün yaşamsal çalışmaların bizleri korumak için direndiğini bilerek artık bu bilgilerin ortaya çıkmasından sonra bu konuda başarılı bir yol izlediğimizi belirtebiliriz. 

Artık sevgi varlığı olma yolunda olabilen varlıklar olarak, sevginin muazzam gücünün nasıl oluştuğunu, nasıl yaşandığını biliyor ve isterseler kat trilyarlar kadar tesirler ve başka saldırı yöntemleri kullansınlar, sevginin enerjetik gücü karşısında etkisiz kalmaktadırlar ve bu bilgiler, sevginin gerçek anlamı, artık ortaya çıkmıştır ve hakikatin kendisi onları bizim yaşadığımız dünya yaşam alanı sisteminden uzaklaştırıcı etkisi ile çalışmaktadır. 

Hiç düşünmediniz mi? Sevginin yapılan tanımı aslında çok kolay bilinmesi gereken bir bilgidir ancak bu kadar zamandır böyle kolay bir tanım yapılamamıştır ve o kadar imkanlarımız varken sevgi için aşırı bağlılık gibi basit bir tanım yaparak onun bizim için en büyük destek olacağını bilmemiz engellenmiştir. 

Bu kasıtlı bir çalışmadır çünkü sevgi onların en büyük düşmanıdır. Tüm bu tanımlamalardan sonra varlıksal alanlarınızı tesirlerle ilgili olarak bir aydınlatma içine girerek, varlıksal alanlarınıza sizin bilginizin olmadığı hiç bir şeyin giremeyeceğini de bildirerek ve varsa tesirler hepsinin yok edilmesini isteyerek ve bunu yapanda iradenizin kendisi olacağını anlayarak artık bu konuda da aydınlanmış bir varlık olarak gereken şekilde savunma mekanizmalarınızı oluşturabilirsiniz.