Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

29 Haziran 2022 Çarşamba

Peki Biz Neredeyiz?, Buraya Nasıl Geldik?, Bize Bunları Nasıl Yaptılar?, Onlar Neredeler?

Peki Biz Neredeyiz?, Buraya Nasıl Geldik?, Bize Bunları Nasıl Yaptılar?, Onlar Neredeler?

Öncelikle buraya nasıl geldiğimizi kısaca anlatırsak, bizler ruhsal güçler olarak, varlıksal kıymetli enerjileri ile yaşayan özgür irade sahibi varlıklar olarak, yaratılışın bizim gibi varlıkların yaşaması için kendi kendine oluşumlarla oluşturduğu uçsuz bucaksız ve içeriği binbir tehlikelerle dolu ancak özgür bir şekilde hareket ettiğimiz, varlıksal enerjilerimizi kısıtlanmamış halleri ile dilediğimiz gibi kullandığımız bir yaşam alanları oluşumları içinde kendi bilgi ve tecrübelerimize göre yaşamayı sürdürürken, böyle alanlarda avlanmak amacı ile özgür irade sahibi olan var olma hali yaşayan varlıkları arayan organizasyonlar, kendilerindeki hazırlanmış yanılgı dünya hayatına düşürmek isimli tesirler ve obsedör bilgiler bütünlüğü ile bizleri tuzaklarına düşürmeyi başarmışlardır ve bu, gerek arkadaşlıklarımızı kullanarak, gerek savunmasız bir anımızda varlıksal alanlarımıza bu uygulamayı yaşatması için sayısı bile hesaplanamayacak kadar çok tesirleri göndererek, ve bu tesirlerin enerjilerimiz, varlıksal alanlarımız ile bütünleşmesi sonrasında varlıksal alanlarımızın tesirlerin içindeki bilgileri bizlerin yaptırdığını sanması gibi de bir oyunla, kendimizi dünya yaşamındaki insan bedeni ve hayatına uyumlayacak şekilde yapılandırmaya başlayan çalışmalar içine sokuyoruz ve bu çalışma duyularımızın içeriğinden, bizlere nelerin nasıl gösterileceği gibi bütün yaşam koşullarımızı içeren bilgiler şeklinde yapılanmalardır ve bu uygulama sonrasında gideceğimiz alan olan dünya yaşam alanı sisteminde doğmak gibi bir başlangıçla kendimizi tamamen geçmişimizi de unutturan tesirlerin düzenlemeleri ile burada buluyoruz. 

Ve dünyaya geldikten sonra dünya yaşamının içerisindeki binbir oyun, düşünsel alan, duyularımızdaki engeller, kısıtlamalar, hakikatin gizlenmesi çalışmaları, bizleri oyalayan hayat amaçlarına yönlendirilmemiz, cahillik, para ve geçim sıkıntısı, ıstıraplar ve bir çok dünya zorlukları nedeni ile kendimizi araştırmak, kim olduğumuzu öğrenmek gayreti içerisine girememek gibi bir yaşamı zoraki yaşamak haline bürünüyoruz. 

Zaten çocukluğun getirdiği neredeyse 16 yaşına kadar geçen 16 yıl boyunca süren çaresiz ve bilgisiz anlarımız, bizlere gerçek güçlerimizi ve özelliklerimizi uzun bir zaman boyunca unutturduğundan bu gibi unutma hallerini normalmiş gibi yaşayarak sahte dünya çekicilikleri ile oyalanıyoruz. Bu sırada obsedörler, kapalı bir alan şeklindeki bulunan dünya yaşam alanı sistemi içinde gerek duyularımızdaki kendi tesirlerini kullanarak, gerek kendileri müdahale ederek bizleri obsede etmeye çalışmaktadırlar.

Varlıksal özelliklerimizin gücünü ve bizlerin kararına bağlı olan duruşunu bozamadıklarını belirtmiştik ve bu sebeple, oralarda yapamadıkları parçalamak ve yok etme, bizleri bir akü gibi kullanma amaçlarını burada yaşadığımız şuursuz hayat sayesinde obsede edici kararlar ve yaşamlar içinde olmamızla elde etmeye çalışmaktadırlar. Burada inandıklarımız varlıksal alanlarımızda da uygulamaya geçmektedir ve dünya yaşamında bulunan bir çok yanlış ideoloji ve felsefeler onların oyunları olarak varlıkları bir çıkmaza sokup obsede edilmesi imkanlarını yaratmak içindir. Olumsuz olarak belirttiğimiz bütün eylemler, onların kendi yapılarında yaşattıkları ve bu yaşam alanı sistemi içine bizlerin obsede edilmesini sağlamak için bulaştırdıkları, hazırladıkları kötülüklerdir. Bu kötü bilgileri varlıklarında yaşatan varlıklar için obsedörler kendileri ile aynı yaşam şeklini uygulaması sebebiyle varlıksal alanlarına girebilme imkanı bulmaktadırlar ve sonrasında O varlıklar diğer olumsuz eylemlerinde uygulayıcısı olarak zamanla özgür iradesinin bile farkında olmayacak bir varlık haline gelmektedir ve bu saatten sonra görünmeyen alanlardaki bulunan duyularımız, obsedörler tarafından tamamen işgal edilmektedir ve varlıklar istese de bu köle olarak itaat etmek eyleminden kurtulamaz hale gelmektedirler. Eğer insansan ve hala dünyada isen obsede edilmemişsindir anlamına gelir bu...

Çünkü duyuları artık varlıklar için değil, obsedörler için çalışmaktadır. Kötü bilgiler, olumsuz eylemler onların insanları obsede etmek için insanlara empoze etmeye çalıştıkları bir numaralı oyunlarıdır. Ancak bu dünya yaşamında bile bu kötü bilgileri yapısında bulundurmayan varlıklara yaklaşmaları da çok zor olmaktadır ve onlar için bir çok obsedör sürekli zorlu yaşam koşulları ile, sahte yaşam fırsatları ile oyunlar hazırlamaktadırlar.

Ve bu hakikati bilerek duyularındaki obsedör tesirleri temizlemeden ölen varlıklar yine kendilerini burada bulmak uygulamasını yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Burası ise varlıksal alanlarımızla bir küre şeklinde bir yapının içinde bulunduğumuz sistemsel ve obsedör bir mekanizmanın yapılandırdığı oluşumdur.  

Hakikat - Merkez Benim Okuyunuz.

Bizler insan bedenlerini görmekteyiz ancak normalde ışıklar olarak küre şeklindeki görüntülerimizi duyularımıza eklenmiş bilgiler sayesinde görmemiz engellenmiştir. Bu kadar olumsuzluk ve saldırı altındayken bile yine de sevginin ve iyiliğin gücü bunun kıvılcımlarını kendilerinde yaşatan varlıkların yanındadır ve öncesinde bu oyuna nasıl geldik, şimdi peki kurtulabilecek miyiz? sorusu için bizler o zamanlar gelişim evresinde olan varlıklardık ve bir çok erdemi henüz yeni tanıma aşamasındaydık, zaten bunu uyguladıkları varlıklar belirli gelişim seviyesinin üstünde olamazlar ve şimdi bu bilgilerle, yani İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü çalışmaları ile sizlerin buradan ve obsedörlerden kurtulmanızın yollarını hazırlayan gelişim evresine ulaşmanız sağlanmaktadır ki, bu bilgiler bu sitede yayınlanması ile bile, obsedör mekanizmalar artık kendi özelliklerini kaybetmiş durumdadırlar ve bu bilgilerin varlıkları onları bu yaşam alanı sistemine asla yaklaştırmayan özelliklerdedir. 

Bilgilerin evrimi bilgisini okuyunuz. 

Ve bu sonuçlarla geride bize kalan, obsedörlerin sanki kendimiz yaptırmışız gibi algılanan obsedör tesirlerinin varlıksal alanlarımızdan temizlenmesi çalışmasıdır ve bunun da yolu sevgi varlığı olmaya çalışmakla ilgili olarak diğer ek çareleri de açıklandığı gibi gereken şekillerde uygulamaktır.

Çok uzun bir süre obsedörlerin saldırısı altında kalan ben, onların iğrençlik dolu bütün hallerine tanık olarak bir yaşam yolu üzerinde bulundum, bana görünmeleri, bana saldırmaları, beni yolumdan vazgeçirmeye çalışmaları senelerce devam etti, işte son bir seneye yakındır biten son çalışmam sayesinde bilgilerin bende de bir bütünlük sağlayarak yapılanması güzelliği ile şimdi hiç birinden eser yok diyebileceğim kadar çevrem sessiz, sakin ve huzurlu...

Hepsi gitti. Ve bizler baş başa kaldık...

Evet bu doğru...  Şu ana kadar bu konuda olabilecek en güvenli zamanlarımızı yaşıyoruz.... Olanlar ise tesirler ve yok edilmesi ile ilgili kalanlardır. Dünya en güvenli zamanlarını yaşamaktadır artık.

Bize kalan, obsedör tesirleri temizlemek ve zamanla zaten sizlerde tesirler temizlendikçe kendinizle ilgili hakikatleri görmeye başlayacaksınız. Korkacak, panik yapacak hiç bir sorun yoktur. Oldukça güvenli bir konumla ve sevginin artık gerçek anlamı ile aramızda yaşadığının güvencesini hissettiren bilgilerin, felsefelerin ispatlarından emin bir şekilde kendimizi temizleyecek ve sonsuzluk yolu içindeki amaçlarımızı uygulamaya yeniden devam edeceğiz....

Sevgiler.

Vil Solivyes